Pia Kingo
Birgitte Kitamoto
Anne-Birthe Køppen & Anker Kragh
Made By Bodille
Susanne Falgaard
Sysser og Mette: 'The Gløggirls'
Kamma Sander
Birgitte Steen Hansen
Arne Sørensen / Arnson
Agerbo Vingaard
Rita Madsen
Natalia Genét
Karin Lykke Groth
Majbritt Brandt
Birgitte West
Søren Bjørnøen
Mikala Gandrup
Lone Brink
Lone Husted Sørensen
Grete Koefoed
Charlotte Krogh
Mette Bentsen
Tao Kitamoto
Karen Trier
Anne Dongsgaard
Poul Grøndahl
Lars Trier
Thom Gagnér
Neel Forchhammer
SØEGAARD Design v/ Gry Søegaard
Vallekilde Gensy
Bine

Kunst, kultur og Vallekildehygge

En stemningsfuld, historisk landsby.

TAK FOR I ÅR • VI SES
3. & 4. DECEMBER 2022

hos byens højskole, kunstnere, kunsthåndværkere og kirker.