Ayo Villum Krogh
Lars Trier
Charlotte Krogh
Natalia Genét
Gitte Ramskov Jensen
Majbritt Brandt
Birgitte Kitamoto
Vallekilde Gensy
Grete Koefoed
Thom Gagner
Bine
Mette Bentsen
Birgitte West
Anne-Birthe Køppen & Anker Kragh
Lone Husted Sørensen
Susanne Falgaard
Birgitte Steen Hansen
Karen Trier
Sysser og Mette: 'The Gløggirls'
Tao Kitamoto
Made By Bodille
Agerbo Vingaard
Tobias Lundgaard Larsen
Rita Madsen
Greg Stone, Retrograde Lamps
Arne Sørensen / Arnson
Karin Lykke Groth
Kamma Sander
Helle Gotved
Else Mortensen
Lone Brink
Majbritt Brandt
Anne Dongsgaard
Søren Bjørnøen
Poul Grøndahl
Pia Kingo
Laura Salling

Kunst, kultur og Vallekildehygge

En stemningsfuld, historisk landsby.

TAK FOR I ÅR • VI SES
3. & 4. DECEMBER 2022

hos byens højskole, kunstnere, kunsthåndværkere og kirker.