Rita Madsen
Mette Bentsen
Neel Forchhammer
Lars Trier
Søren Bjørnøen
Tao Kitamoto
Poul Grøndahl
Kamma Sander
Anne-Birthe Køppen & Anker Kragh
SØEGAARD Design v/ Gry Søegaard
Majbritt Brandt
Arne Sørensen / Arnson
Anne Dongsgaard
Bine
Mikala Gandrup
Susanne Falgaard
Charlotte Krogh
Karen Trier
Lone Brink
Agerbo Vingaard
Natalia Genét
Grete Koefoed
Pia Kingo
Sysser og Mette: 'The Gløggirls'
Birgitte Kitamoto
Lone Husted Sørensen
Made By Bodille
Birgitte Steen Hansen
Vallekilde Gensy
Karin Lykke Groth
Thom Gagnér
Birgitte West

Kunst, kultur og Vallekildehygge

En stemningsfuld, historisk landsby.

TAK FOR I ÅR • VI SES
3. & 4. DECEMBER 2022

hos byens højskole, kunstnere, kunsthåndværkere og kirker.