Pia Kingo
Thom Gagnér
Bine Siefert
Mette Bentsen
Frank Buch / Agerbogaard
Karin Lykke Groth
Elin Søndergaard
Vallekilde Gensy
Lars Trier
Signe Celik
Majbritt Brandt
Anne Dongsgaard
Birgitte Steen Hansen
Tao Kitamoto
Birgitte West
Arne Sørensen / Arnson
Bo Espersen
Natalia Genét
Hanna Lajer Højberg
Grete Koefoed
Lone Husted Sørensen
Bodil Holmgaard Jensen
Kjolekompagniet
Helle Gotved
Anker Kragh
Charlotte Krogh
Karen Trier
Tobias Lundgaard Larsen
Sysser og Mette: 'The Gløggirls'
Søren Bjørnøen
Neel Forchhammer
SØEGAARD Design v/Gry Søegaard
Birgitte Kitamoto

Kunst, kultur og Vallekildehygge

En stemningsfuld, historisk landsby.

TAK FOR I ÅR • VI SES
5. & 6. DECEMBER 2021

hos byens højskole, kunstnere, kunsthåndværkere og kirker.