Bodil Holmgaard Jensen
Pia Kingo
Neel Forchhammer
Thom Gagnér
Lars Trier
Birgitte West
Søren Bjørnøen
Kjolekompagniet
Vallekilde Gensy
Helle Gotved
Grete Koefoed
Signe Celik
Mette Bentsen
Sysser og Mette: 'The Gløggirls'
Bo Espersen
Tao Kitamoto
Karin Lykke Groth
Tobias Lundgaard Larsen
Bine Siefert
Birgitte Kitamoto
Natalia Genét
Karen Trier
Majbritt Brandt
Arne Sørensen / Arnson
Lone Husted Sørensen
Anker Kragh
Anne Dongsgaard
Charlotte Krogh
SØEGAARD Design v/Gry Søegaard
Hanna Lajer Højberg
Elin Søndergaard
Birgitte Steen Hansen
Frank Buch / Agerbogaard

Kunst, kultur og Vallekildehygge

En stemningsfuld, historisk landsby.

TAK FOR I ÅR • VI SES
5. & 6. DECEMBER 2021

hos byens højskole, kunstnere, kunsthåndværkere og kirker.