Birgitte Kitamoto
Karin Lykke Groth
Sysser og Mette: 'The Gløggirls'
Kjolekompagniet
Bine Siefert
Tobias Lundgaard Larsen
Charlotte Krogh
Mette Bentsen
Anne Dongsgaard
Majbritt Brandt
Søren Bjørnøen
SØEGAARD Design v/Gry Søegaard
Grete Koefoed
Hanna Lajer Højberg
Bodil Holmgaard Jensen
Lars Trier
Karen Trier
Frank Buch / Agerbogaard
Natalia Genét
Birgitte Steen Hansen
Helle Gotved
Bo Espersen
Tao Kitamoto
Lone Husted Sørensen
Vallekilde Gensy
Neel Forchhammer
Birgitte West
Elin Søndergaard
Signe Celik
Arne Sørensen / Arnson
Pia Kingo
Thom Gagnér
Anker Kragh

Kunst, kultur og Vallekildehygge

En stemningsfuld, historisk landsby.

TAK FOR I ÅR • VI SES
5. & 6. DECEMBER 2021

hos byens højskole, kunstnere, kunsthåndværkere og kirker.