Anne Dongsgaard
Signe Celik
Bo Espersen
Pia Kingo
Birgitte West
Karen Trier
Majbritt Brandt
SØEGAARD Design v/Gry Søegaard
Sysser og Mette: 'The Gløggirls'
Søren Bjørnøen
Kjolekompagniet
Frank Buch / Agerbogaard
Tao Kitamoto
Birgitte Kitamoto
Charlotte Krogh
Mette Bentsen
Grete Koefoed
Bine Siefert
Hanna Lajer Højberg
Arne Sørensen / Arnson
Birgitte Steen Hansen
Lars Trier
Lone Husted Sørensen
Neel Forchhammer
Natalia Genét
Thom Gagnér
Tobias Lundgaard Larsen
Elin Søndergaard
Helle Gotved
Anker Kragh
Karin Lykke Groth
Bodil Holmgaard Jensen
Vallekilde Gensy

Kunst, kultur og Vallekildehygge

En stemningsfuld, historisk landsby.

TAK FOR I ÅR • VI SES
5. & 6. DECEMBER 2021

hos byens højskole, kunstnere, kunsthåndværkere og kirker.