Bo Espersen
Elin Søndergaard
Sysser og Mette: 'The Gløggirls'
Birgitte Steen Hansen
Lars Trier
SØEGAARD Design v/Gry Søegaard
Helle Gotved
Anne Dongsgaard
Vallekilde Gensy
Bodil Holmgaard Jensen
Søren Bjørnøen
Karen Trier
Charlotte Krogh
Tao Kitamoto
Neel Forchhammer
Frank Buch / Agerbogaard
Anker Kragh
Hanna Lajer Højberg
Mette Bentsen
Pia Kingo
Lone Husted Sørensen
Tobias Lundgaard Larsen
Karin Lykke Groth
Natalia Genét
Thom Gagnér
Signe Celik
Arne Sørensen / Arnson
Grete Koefoed
Bine Siefert
Birgitte Kitamoto
Majbritt Brandt
Kjolekompagniet
Birgitte West

Kunst, kultur og Vallekildehygge

En stemningsfuld, historisk landsby.

TAK FOR I ÅR • VI SES
5. & 6. DECEMBER 2021

hos byens højskole, kunstnere, kunsthåndværkere og kirker.