Lars Trier
Arne Sørensen / Arnson
Kjolekompagniet
Bodil Holmgaard Jensen
Bo Espersen
Elin Søndergaard
Frank Buch / Agerbogaard
Charlotte Krogh
Thom Gagnér
Birgitte Steen Hansen
Anne Dongsgaard
Søren Bjørnøen
Helle Gotved
Lone Husted Sørensen
Hanna Lajer Højberg
Karen Trier
Pia Kingo
Signe Celik
Majbritt Brandt
Birgitte Kitamoto
Neel Forchhammer
Anker Kragh
Vallekilde Gensy
Mette Bentsen
Bine Siefert
Grete Koefoed
Tao Kitamoto
Karin Lykke Groth
Sysser og Mette: 'The Gløggirls'
SØEGAARD Design v/Gry Søegaard
Natalia Genét
Tobias Lundgaard Larsen
Birgitte West

Kunst, kultur og Vallekildehygge

En stemningsfuld, historisk landsby.

TAK FOR I ÅR • VI SES
5. & 6. DECEMBER 2021

hos byens højskole, kunstnere, kunsthåndværkere og kirker.