Vallekilde Gensy
Birgitte Steen Hansen
Bine Siefert
Bodil Holmgaard Jensen
Sysser og Mette: 'The Gløggirls'
Lars Trier
Kjolekompagniet
Pia Kingo
Thom Gagnér
Tao Kitamoto
Karin Lykke Groth
Majbritt Brandt
Neel Forchhammer
Signe Celik
Birgitte Kitamoto
Anne Dongsgaard
Anker Kragh
Hanna Lajer Højberg
Lone Husted Sørensen
Arne Sørensen / Arnson
Karen Trier
Grete Koefoed
Birgitte West
Natalia Genét
Helle Gotved
Charlotte Krogh
SØEGAARD Design v/Gry Søegaard
Tobias Lundgaard Larsen
Mette Bentsen
Elin Søndergaard
Bo Espersen
Frank Buch / Agerbogaard
Søren Bjørnøen

Kunst, kultur og Vallekildehygge

En stemningsfuld, historisk landsby.

TAK FOR I ÅR • VI SES
5. & 6. DECEMBER 2021

hos byens højskole, kunstnere, kunsthåndværkere og kirker.