Hanna Lajer Højberg
Karin Lykke Groth
Elin Søndergaard
Bo Espersen
Anne Dongsgaard
Kjolekompagniet
Pia Kingo
Bine Siefert
Vallekilde Gensy
Tobias Lundgaard Larsen
Søren Bjørnøen
Birgitte Steen Hansen
Majbritt Brandt
Mette Bentsen
Natalia Genét
Frank Buch / Agerbogaard
SØEGAARD Design v/Gry Søegaard
Anker Kragh
Signe Celik
Karen Trier
Birgitte West
Neel Forchhammer
Lone Husted Sørensen
Lars Trier
Bodil Holmgaard Jensen
Grete Koefoed
Thom Gagnér
Birgitte Kitamoto
Charlotte Krogh
Tao Kitamoto
Helle Gotved
Arne Sørensen / Arnson
Sysser og Mette: 'The Gløggirls'

Kunst, kultur og Vallekildehygge

En stemningsfuld, historisk landsby.

TAK FOR I ÅR • VI SES
5. & 6. DECEMBER 2021

hos byens højskole, kunstnere, kunsthåndværkere og kirker.